Osteopata Poznań

Cechuje ją holistyczne (całościowe) podejście do organizmu człowieka

na czym polega

osteopatia

Ten rodzaj terapi nie skupia się na wybranych partiach organizmu, lecz traktuje ciało jako całość, której każdy element jest równie ważny w prawidłowym funkcjonowaniu. Terapia osteopatyczna zajmuje się przywróceniem prawidłowej ruchomości stawów za pomocą szeregu technik manualnych, które mają na celu pobudzenie organizmu do samoleczenia. Dokonuje się tego np. przez rozciągnięcie tkanek, zlikwidowanie napięć, lepsze ukrwienie chorego. Osteopata wykonuje całą niezbędną diagnostykę w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta. Poziom wiedzy z zakresu ortopedii i neurologii klinicznej pozwala na wychwytywanie objawów alarmujących oraz nieprzekraczanie swoich kompetencji.

Chiropractic, osteopathy, pain relief concept. Dorsal manipulation therapist  doing healing treatment on man back

Jak przebiega terapia?

Osteopata wykorzystuje wiedzę o anatomii i fizjologii człowieka. Przeprowadzony przez niego zabieg wyzwala w organizmie pacjenta zdolności do samoleczenia.

Pierwszym etapem terapii jest diagnoza, która składa się z szczegółowego wywiadu, oględzin, testach ruchomości ciała, a w niektórych przypadkach również badań jak rezonans magnetyczny czy RTG. Zabiegi przeprowadzone przez osteopatę opierają się o techniki manualne mające na celu poprawę ruchomości, zmniejszenie napięcia, pobudzenie drenażu żylnego i limfatycznego, pozbycie się przykurczy czy zaburzeń działania organów wewnętrznych.

Ponadto osteopata zaleca odpowiednio dobraną dietę i koryguje styl życia pacjenta w celach profilaktycznych.

W osteopatii każda część ciała ma tak samo ważne znaczenie dla całego organizmu i w ten sam sposób wpływa na jego poprawne funkcjonowanie. W terapii osteopatycznej stosujemy techniki manualne, które mają zapewnić pobudzenie ciała do samoistnego leczenia. Jednym z głównych zadań tej terapii jest próba przywrócenia prawidłowej ruchomości stawów. Część metod, które stosujemy w naszej klinice, polega na rozciąganiu tkanek pacjenta, likwidowaniu wszelkich napięć i polepszeniu ukrwienia chorego. By zapewnić jak największe bezpieczeństwo naszym pacjentom, wykonujemy dla nich zawsze konieczną i całkowitą diagnostykę. Nasza klinika posiada wystarczające kompetencje, które pozwalają wykrywać wszystkie dolegliwości chorego, a następnie reagować tak, by je zniwelować.
Terapia osteopatyczna w naszej klinice w Poznaniu jest zbudowana na wiedzy o anatomii i fizjologii człowieka. Potrafimy dzięki odpowiednim zabiegom wpłynąć na organizm pacjenta i pobudzić go do samoleczenia. Leczenie w naszej klinice rozpoczyna się od koniecznej diagnozy, która złożona jest ze szczegółowo przeprowadzonej rozmowy z pacjentem, jego oględzin, testów sprawdzających ruchomość ciała i w wyjątkowych przypadkach z badań rezonansem magnetycznym lub RTG. Nasz wykwalifikowany osteopata posługuje się w czasie swojego zabiegu specjalnymi technikami manualnymi, których celem są: wpłynięcie na poprawienie ruchomości ciała ludzkiego, zniwelowanie wszelkich napięć, próba pobudzenia drenażu żylnego i limfatycznego, usiłowanie wyzbycia się różnego typu przykurczów i pozbycie się niepożądanych zaburzeń działania wewnętrznych organów. Nasz specjalista jest także zobowiązany przygotować przemyślaną dietę i przedstawić nowy styl życia, które pozwolą skorygować nieprawidłowości w organizmie i wpłynąć na widoczną poprawę jego kondycji. Wszystkie proponowane zalecenia naszego osteopaty mają na celu polepszyć ogólny stan zdrowia dzięki wprowadzanej i bardzo istotnej profilaktyce.